Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”Towarzystwo Inicjatyw Twórczych jest organizacją, która, poprzez liczne projekty artystyczne,  wspiera rozwój społeczno-kulturalny w  Polsce. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych powstało w 2002 roku w Warszawie. Siedziba Towarzystwa znajduje się przy ulicy Mokotowskiej 55. 

Obszar działań Towarzystwa Inicjatyw Twórczych:

  • współtworzenie projektów artystycznych z młodymi ludźmi, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami, artystami oraz seniorami
  • organizacja pokazów filmowych, wystaw, spotkań, warsztatów oraz wydawanie publikacji książkowych i filmowych, dotyczących animacji i rozwoju kultury oraz szeroko pojętej tematyki społecznej
  • wspieranie inicjatyw młodych artystów oraz seniorów
  • zachęcanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych zrealizowało wiele wartościowych projektów. Wśród aktualnych działań znajdują się między innymi:

LABORATORIUM ANIMATORNI


Są to, przygotowane specjalnie dla małych i dużych mieszkańców Warszawy, spotkania z fotografią, filmem, grafiką, słowem pisanym, etc. Animatornia stanowi przestrzeń dostępną dla każdego, kto chciałby twórczo zaangażować się w życie Warszawy. 
Projekt Animatornia obejmuje, między innymi:
1. Bajkowanie – wyświetlanie starych bajek kliszowych i bajek współczesnych, połączone z warsztatami plastycznymi. Dla małych i dużych.
2. Design – pracownia użytecznego projektowania. Uczestnicy warsztatów przygotowują (projektują i wykonują) unikalny obiekt dla miejsca społecznie użytecznych (domu kultury, biblioteki, etc.)
3. Przedszkole filmowe – warsztaty filmu dokumentalnego w postaci weekendowego kursu dla gimnazjalistów i licealistów.
4. Migawki – spotkania z fotografią, warsztaty techniczno-artystyczne, w planach fotograficzne wycieczki po okolicy.

ZOOM NA DOMY KULTURY


Projekt, który ma na celu zwrócenie uwagi na rolę lokalnych domów kultury w kształtowaniu kultury w Polsce. Towarzystwo, wraz z pracownikami domów kultury i mieszkańcami lokalnych społeczności, stara się poprawić, unowocześnić działanie lokalnych ośrodków kultury i przybliżyć je ludziom. 

SENIORZY W AKCJI


Jest to ogólnopolski konkurs, dotowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma on na celu wspomaganie osób starszych w kontynuowaniu społecznej aktywności oraz wspieranie współpracy międzypokoleniowej.

MŁODZI MENEDŻEROWIE KULTURY


Jest to projekt realizowany przez Towarzystwo Twórczych Inicjatyw „ę” od 2002 roku. W ramach projektu organizowany jest konkurs dotacyjny, w którym pomysłodawcy najbardziej interesujących działań kulturalnych otrzymać mogą finansowe wsparcie na realizację swoich pomysłów (do 2700zł). 

WARSZAWA DLA POCZĄTKUJĄCYCH


Projekt zorganizowany w ramach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych. Jego pomysłodawczynią jest Gocha Pawlak. 
Projekt ma na celu zaprezentowanie zarówno przyjezdnym, jak i autochtonom (a w praktyce – wszystkim chętnym) społeczno-kulturalnej mapy Warszawy. W ramach projektu organizowana jest seria spotkań dotyczących poszczególnych dziedzin życia społeczno-kulturalnego w Warszawie.