Festiwal nauki w Warszawie

Idea organizacji Festiwalu Nauki w Warszawie narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW we wrześniu 1996 roku. Pomysłodawcą był prof. David Shugar (fizyk i biolog molekularny, twórca polskiej szkoły biofizyki molekularnej).

W 1997 roku organizatorzy Festiwalu Nauki opublikowali manifest, w którym zawarli swoje najważniejsze cele oraz wezwali do inwestowania w rozwój Polski poprzez naukę.

„Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia społeczeństwa zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać. Festiwal Nauki to wkład środowiska naukowego w budowanie myślącej, lepszej Polski.”

(z Manifestu organizatorów Festiwalu Nauki w Warszawie)

W 1998 roku Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk przyznały organizatorom Festiwalu Nauki (prof. dr hab. Davidowi Shugarowi, dr hab. Maciejowi Gellerowi i prof. dr hab. Magdalenie Fikus) Nagrodę im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki.

Od 2006 roku animacją warszawskiego Festiwalu Nauki zajmują się Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Programowym zadaniem warszawskiego Festiwalu Nauki jest przystępne ukazanie przydatności wiedzy oraz korzyści, jakie niesie ze sobą właściwy jej rozwój. W czasie festiwalowych spotkań prowadzone są dyskusje dotyczące odpowiedzialności za wykorzystanie odkryć naukowych oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą wiedza naukowa. Swoje podwoje otwierają wówczas wyższe uczelnie, instytuty oraz inne placówki, zajmujące się nauką.

Program Festiwalu Nauki w Warszawie kierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Zainteresuje on zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z nauką.

W 1999 roku pod patronatem Festiwalu Nauki swoją działalność rozpoczęła także Kawiarnia Naukowa. Spotkania Kawiarni Naukowej odbywają się od września do czerwca w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania są bezpłatne. Tematy kolejnych dyskusji znaleźć można na stronie internetowej Festiwalu Nauki.